Termenii si conditiile de utilizare

 1. Clauza de acceptare a Termenilor și Condițiilor
  1.1. Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre Dvs. și Autobank S.R.L. – companie înregistrată în Republica Moldova, denumită în continuare – Autobank.
  Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: www.autobank.md („Website-ul”). Accesarea și vizitarea Website-ului și/sau folosirea serviciilor Website-ului în scopul cumpărării, bunuri sau servicii conexe autovehiculelor (“Serviciile”) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.
  1.2. Autobank își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa web: https://autobank.md/privacy-policy
  1.3. Dacă continuați accesarea Website-ului, înseamnă ca v-ați exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, singura opțiune pe care o aveți este să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați, în orice mod, Website-ul.

 2. Termeni
  Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:
  Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și/sau Serviciile Autobank, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.
  Furnizor sau Autobank – Compania „Autobank” S.R.L., persoană juridică moldovenească, cu sediul în mun. Chișinău, înregistrată la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova.
  Anunț – oferta publică lansată de către Autobank prin intermediul Website-ului, cu privire la vânzarea și/sau închirierea unui Produs.
  Produs – autovehicul, bun sau serviciu conex autovehiculelor care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții.
  Pagina Autobank – site-ul www.autbank.md, inclusiv orice secțiune sau sub pagină a acestuia.
  Operatori – persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website.
  Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o companie înregistrată și care funcționează în conformitate cu legile din Republica Moldova, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul/Aplicația si/sau a Serviciilor.

 3. Scopul Termenilor și Condițiilor
  3.1. Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor.
  3.2. Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea Autobank și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii nr. 139/02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 4. Drepturile și Obligațiile Furnizorului
  4.1. Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe Website/Aplicație.
  4.2. Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce excedă, în orice mod, controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.
  4.3. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.
  4.4. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului.
  4.5. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul.
  4.6. Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.
  4.7. Autobank va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nediscriminatoriu, a activității Autobank și a experienței Utilizatorilor, fără ca Autobank să aibă obligația de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice Utilizator care nu dorește să facă parte din grupul de Utilizatori care, în mod aleatoriu, ajung să participe în aceste teste sau orice alt Utilizator care consideră că este dezavantajat de o astfel de inițiativă, are dreptul să solicite lămuriri privind statutul său, urmând ca Autobank să depună toate diligențele necesare pentru a concilia situația sesizată, atât timp cât solicitarea Utilizatorului se dovedește a fi una întemeiată.

 5. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului
  5.1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.
  5.2. Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens.

 6. Soluționarea plângerilor
  6.1. Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile transmise/publicate/nepublicate de Autobank pe Website, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.
  6.2. Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website.
  6.3. Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
  6.4. Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

 7. Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal
  Autobank prelucrează datele personale ale Utilizatorilor săi în concordanță cu Politica de Confidențialitate.

 8. Modificările Termenilor și Condițiilor Website-ului/Aplicației
  Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: https://autobank/privacy-policy. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, singura opțiune pe care o aveți este să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați, în orice mod, Website-ul.

 9. Legea aplicabilă. Litigii
  9.1. Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legislația Republicii Moldova în vigoare.
  9.2. Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi soluționat de instanțele competente din Republica Moldova.